СИСТЕМД НЭВТРЭХ
Иргэн, хуулийн этгээдэд төрийн үйлчилгээг
цахим хэлбэрээр нэг цэгээс хүргэх портал систем.
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ПОРТАЛ СИСТЕМ
Particle САНСРЫН ХОЛБООНЫ ҮНДЭСНИЙ ХИЙМЭЛ ДАГУУЛ ТӨСӨЛ Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.40-т: Сансрын холбооны үндэсний хиймэл дагуул төслийг хэрэгжүүлж, газар сансрыг холбосон үндэсний харилцаа холбооны сүлжээ байгуулж, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаална; ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Монгол улс дахь COVID-19-ын талаар дэлгэрэнгүй мэдээ, мэдээлэл

КОРОНАВИРУСТ (COVID-19) халдвараас сэргийлье!

1БОДЛОГО

Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн талаар баримтлах бодлого, хуулиуд,

Дэлгэрэнгүй...

2ТӨЛӨВЛӨЛТ

Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн газрын үндсэн үйл ажиллагааг салбарын

Дэлгэрэнгүй...

3ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

Газрын бүтэц, зохион байгуулалтыг оновчтой тогтоож, ажлын байрны давхардлыг

Дэлгэрэнгүй...

МЭНДЧИЛГЭЭ

Орчин цагийн харилцаа холбооны салбар үүсч хөгжсөний 99 жил

Монгол Улсад 1921 онд орчин цагийн харилцаа холбооны салбарын эхлэл тавигдаж, үүсч хөгжсөн 99 жилийн түүхэнд холыг уулзуулж, хоёрыг учруулдаг байсан харилцаа холбооны салбар маань нийгэм,эдийн засгийн бүхий л хүрээнд нэвтэрч…

ТЕХНОЛОГИ

How edge computing will benefit from 5G technology

As 5G gets closer to its widespread rollout and more countries work to introduce it, people are increasingly abuzz about what changes it’ll bring to the tech world. Here are some specific ways it’ll likely impact edge computing:

Хөдөө орон нутагт

Хэнтий аймгийн Биндэр сумын баянгол багт үүрэн холбооны 2G, 4G сүлжээг нэвтрүүллээ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хөдөөгийн иргэдэд харилцаа холбооны дэвшилтэт технологийн үйлчилгээг хүргэх зорилгоор