2016 оны 7 дугаар сар.

 “Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвч”-ийн дагуу Монгол Улсын Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2016[...]

Дэлгэрэнгүй

2014 оны 2 дугаар сар.

УИХ-ын 2014 оны 75 дугаар тогтоолоор “Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвч”-ийн дагуу Монгол Улсын Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын[...]

Дэлгэрэнгүй

2012 ОНЫ 08 ДУГААР САР

УИХ-ын 2012 оны сонгуулийн дараа Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн шинээр байгуулагдаж Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын[...]

Дэлгэрэнгүй

2007 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САР

“Монгол Улсын Засгийн газраас тус газраас санаачилсан “Хүүхэд бүрт зөөврийн компьютер” төслийг дэмжиж АНУ-ын “Хүүхэд бүрт нэг зөөврийн компьютер” (“One[...]

Дэлгэрэнгүй

2007 ОНЫ 7 ДУГААР САР

Салбарын бүтцийн өөрчлөлттэй холбогдуудан Монгол Улсын Засгийн газар болон БНСУ-ын Кореа Телеком компанитай 2015 он хүртэлх 20 жилийн хугацаатай байгуулсан[...]

Дэлгэрэнгүй

Showing 1-9 of 24 results