b38c29433d502885c7c3a8210c574eda

Дижитал шилжилт байгууллагыг тогтвортой хөгжилд хөтлөх нь

Миллениалууд болон Z үеийнхэн байгальд ээлтэй бодлоготой, стратегидаа түүнийгээ шингээж өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлдэг байгууллагын бүтээгдэхүүн-үйлчилгээг илүү сонгох хандлагатай,[...]

Дэлгэрэнгүй

2016 оны 7 дугаар сар.

 “Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвч”-ийн дагуу Монгол Улсын Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2016[...]

Дэлгэрэнгүй

2014 оны 2 дугаар сар.

УИХ-ын 2014 оны 75 дугаар тогтоолоор “Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвч”-ийн дагуу Монгол Улсын Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын[...]

Дэлгэрэнгүй

2012 ОНЫ 08 ДУГААР САР

УИХ-ын 2012 оны сонгуулийн дараа Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн шинээр байгуулагдаж Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын[...]

Дэлгэрэнгүй

Showing 10-18 of 465 results