ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР БОЛОН  БҮХ НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ

ҮҮРГИЙН САНГААС 2018-2019 ОНУУДАД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

 Д/д Төслийн нэр

дугаар

Төсөвт өртөг Тендерт оролцохоор санал ирүүлсэн байгууллагын нэр Шалгарсан оролцогчийн нэр Гэрээ байгуулсан огноо, Гэрээ дуусах огноо Гэрээний дүн
1 Алслагдсан сумдын үүрэн холбооны сүлжээ /Баян-Өлгий, Алтанцөгц, Дэлүүн сум

ХХМТГ/201803002

210,000,000 Эйч Ти Эл ХХК,

Нью-Оптик ХХК

Нью-Оптик ХХК 2018.06.14

2018.10.31

189,000,000
2 Шилэн кабелийн сүлжээнд холбох /Баян-Өлгий, Булган сум/

ХХМТГ/201803003

1,000,000,000 Оргилуун үйлс ХХК, Нью-Оптик ХХК,

Нью Телеком ХХК,

Хасу Энержи ХХК,

Монкабель системс ХХК

Монкабель системс ХХК 2018.07.09

2018.10.31

937,298,453
3 Шилэн кабелийн сүлжээнд холбох /Завхан, Отгон сум/

ХХМТГ/201803004

550,000,000 Ай Си Нэт ХХК,

Нопсан ХХК,

Сатлайт Повер ХХК,

Нью-Оптик ХХК,

Монкабель системс ХХК

Нью-Оптик ХХК 2018.06.29

2018.10.31

477,724,000
 4 Алслагдсан сумын үүрэн холбооны дахин дамжуулах сүлжээ /Увс, Давст сум/

ХХМТГ/201803001-1

200,000,000 Нопсан ХХК,

Эйч Ти Эл ХХК

Нопсан ХХК 2018.08.13

2018.10.31

180,523,456