Үйл ажиллагааны чиглэл

Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлэг, нийгмийн мэдээллийн сүлжээ, цахим хуудас, контент, цахим боловсролын чиглэлээрх бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, мэдээлэл түгээх дэвшилтэт технологийг нутагшуулах, хөгжүүлэх, бодлогын удирдамжаар хангах, хэрэгжилтийг зохицуулах

Үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүрэг

  • Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль тогтоомжийн төсөл, бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах;
  • Нийгмийн мэдээллийн сүлжээ болон цахим хуудас, интернэтээр дамжиж байгаа бүх төрлийн контентийг хөгжүүлэх бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах;
  • Цахим орчны аюулгүй байдлын талаар бодлогын удирдамжаар хангах, мэргэжил, арга зүйн зөвлөмж өгөх;
  • Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн зөв зохистой хэрэглээний соёлыг төлөвшүүлэх, цахим орчин, нийгмийн мэдээллийн сүлжээг ашиглах иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүлэх бодлого, зохицуулалтын орчныг бүрдүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах;
Хэлтсийн албан хаагчид: Холбоо барих
Имэйл хаяг: Утас:
Хэлтсийн дарга А.Золзаяа zolzaya@cita.gov.mn 322720
Радио, телевизийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Г.Болорчимэг bolorchimeg@cita.gov.mn 319546
Интернэтийн зохистой хэрэглээний бодлого, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн П.Пүрэвсүрэн purevsuren@cita.gov.mn
 Нийгмийн мэдээллийн сүлжээний бодлого, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Даваадорж davaadorj@cita.gov.mn
Д.Ариунцэцэг ariuntsetseg@cita.gov.mn 312835
Тоон контентийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Болор-Эрдэнэ bolorerdene@cita.gov.mn
Б.Гарьдмагнай garidmagnai@cita.gov.mn
Б.Чойжилгарав choijilgaraw@cita.gov.mn