August 7, 2020

2004 ОНЫ 10 ДУГААР САР

Дэлхийн улс орнууд 2000 оноос эдийн засгийн өсөлтийг хангах, нийгмийн хөгжлийн хурдасгагч үндсэн хэрэгсэл болох мэдээллийн технологийг ашиглан мэдлэг оюунд суурилсан мэдээлэлжсэн нийгэм байгуулах зорилт дэвшүүлж хэрэгжүүлж эхэлсэн түүхэн нөхцөл байдалд Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газар мэдээлэл, харилцаа холбоог төрийн бодлогын тэргүүлэх чиглэл хэмээн зөвшөөрч тус салбарын удирдлага тогтолцоог[...]

Дэлгэрэнгүй
August 7, 2020

БАЙГУУЛЛАГЫН ЕРӨНХИЙ ЧИГ ҮҮРЭГ НЬ

Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн талаар баримтлах бодлого, хуулиуд, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн шийдвэр гаргах, хэрэгжилтийг зохион байгуулахад Ерөнхий сайдад бүх талын дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх; Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн газрын үндсэн үйл ажиллагааг салбарын стратегийн төлөвлөлт, бодлогын удирдамжаар хангах, хэрэгжилтийг зохицуулахад чиглүүлсэнээр төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах;[...]

Дэлгэрэнгүй
August 7, 2020

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАР ХҮРЭЭ НЬ

Тус газар нь төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллагууд, олон улсын байгууллагууд, нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах ёсны байгууллагууд, хандивлагч хөрөнгө оруулагч байгууллагууд, гадаад хамтын ажиллагаатай орнууд, иргэдтэй харилцах цар хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн.УИХ-ын 2004 оны сонгууль, Засгийн газрын шинэ бүтэц батлагдахаас өмнө Дэд бүтцийн[...]

Дэлгэрэнгүй
August 7, 2020

2004 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САР

МХХТГ-ын даргын 2004 оны 11 дүгээр сарын 16-ны 20 дугаар тушаалаар тус газрын харъяа Мэдээлэл холбооны хөгжлийн төвийн бүтэц, орон тоо, дүрмийг батлав.“Цахим засаглал” мастер төлөвлөгөө боловсруулах арга хэмжээний хүрээнд БНСУ-ын Мэдээллийн технологийг дэмжих агентлагтай (КИПА) хамтран ажиллах санамж бичигт тус газрын дарга Ч.Сайханбилэг 2004 оны 11 дүгээр сард гарын[...]

Дэлгэрэнгүй
August 7, 2020

2005 ОНЫ 5 ДУГААР САР

Бүх нийтийн компьютержүүлэлт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх шийдвэр гарч “Нэг төгрөгийн интернэт аян”, “Компьютерийн үзэсгэлэн худалдаа” зэрэг арга хэмжээг улсын хэмжээнд зохион байгуулав.УИХ, Засгийн газар, төрийн байгууллагуудын төлөөлөгчдийг оролцуулсан “Цахим засаглал” хэлэлцүүлэг семинарыг 2005 оны 5 дугаар сарын 05-нд Төрийн ордонд зохион байгуулж, “Цахим засаглал мастер төлөвлөгөө”-г Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ц.Элбэгдоржид[...]

Дэлгэрэнгүй
August 7, 2020

2005 ОНЫ 06 ДУГААР САР

МХХТ-ийн салбарын хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох чиглэлээр “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай”, “Монгол Улсын аж ахуйн нэгж байгууллагын орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хууль”-ийг тус тус УИХ-аар 2005 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр соёрхон батлуулав.Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын тэргүүний[...]

Дэлгэрэнгүй
August 7, 2020

2005 ОНЫ 10 ДУГААР САР

Засгийн газрын 2005 оны 10 дугаар сарын 14-ний 216 дугаар тогтоолоор “Цахим Монгол” үндэсний хөтөлбөр батлагдаж хэрэгжүүлж эхэллээ.Монгол Улсад мэдлэгт суурилсан мэдээлэлжсэн нийгмийг байгуулах эрхэм зорилготой, мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн салбарт төрөөс баримтлах дунд хугацааны стратеги, зорилт, арга хэмжээг тусгасан энэхүү хөтөлбөрт 7 чиглэлийн 25 стратеги, 147 арга хэмжээг 2005-2012[...]

Дэлгэрэнгүй
August 7, 2020

2005 ОНЫ 12 ДУГААР САР

Тус газрын даргын 2005 оны 12 дугаар сарын 05-ны 136 дугаар тушаалаар Монгол Улсад телевизийн нэвтрүүлгийг тоон системээр дамжуулах, хөдөөгийн холбоонд CDMA-450 технологи нэвтрүүлэх, хөдөлгөөнт холбооны 3 дахь үеийн систем, GSM систем нэвтрүүлэхэд баримтлах чиглэлүүдийг батлав.

Дэлгэрэнгүй
August 7, 2020

2006 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САР

Ерөнхий сайдын 2006 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 05 тоот захирамжаар Б.Болдбаатарыг Харилцаа холбооны Зохицуулах хорооны даргаар томилж, тус газрын дэд даргын үүрэгт ажлаас чөлөөлөв.

Дэлгэрэнгүй
August 7, 2020

2006 ОНЫ 2 ДУГААР САР

Засгийн газрын 2006 оны 02 дугаар сарын 13-ны “Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2006 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт батлах тухай” 19 тоот тогтоол гарч телевизийн 4 сувгийн нэвтрүүлгийг орон даяар нэвтрүүлэх, хүлээн авах боломжийг бүрдүүлсэн “Орон нутгийг мэдээлэлжүүлэх” төслийг хэрэгжүүлэв. Газрын даргын 2006 оны 02 дугаар сарын[...]

Дэлгэрэнгүй
August 7, 2020

2006 ОНЫ 6 ДУГААР САР

“Ази, номхон далайн сансрын хамтын ажиллагааны байгууллага /APSCO/-ын конвенцийг соёрхон батлах тухай” хуулийг УИХ-д хэлэлцүүлж 2006 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр батлуулав. Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан бүрдүүлэх тухай асуудлыг Засгийн газар, УИХ-аар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж “Засгийн газрын тусгай сангийн тухай” хууль 2006 оны 06 дугаар сарын[...]

Дэлгэрэнгүй
August 7, 2020

2006 ОНЫ 7 ДУГААР САР

Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын 85 жилийн ойн баяр болов. Энэ баяраар МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2007 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн 247 дугаар зарлиг гарч тус газрын мэргэжилтэн Нансалжав “Монгол Улсын гавъяат холбоочин” цол, тэмдгээр, дэд дарга Ж.Бат-Эрдэнэ, зөвлөх Л.Банзрагч, хэлтсийн дарга Г.Басанжав, нягтлан бодогч Д.Нямсүрэн, мэргэжилтэн Н.Баатарсүрэн, МХХХТ-ийн дарга Д.Долгорсүрэн нар[...]

Дэлгэрэнгүй
August 7, 2020

2006 ОНЫ 8 ДУГААР САР

Мэдээлэл холбооны салбарт бүтцийн өөрчлөлт хийж эхлэв. Засгийн газрын 2006 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдрийн “Холбооны сүлжээний төрийн өмчит компани байгуулах тухай” 186 дугаар тогтоол гарч тус байгууллагын харъяа Мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн төв болон Монголын Цахилгаан холбоо ХК-ийн түрээсээр ашиглаж байгаа суурь, салбар сүлжээний тоног, төхөөрөмж, барилга байгууламжийг түшиглэн[...]

Дэлгэрэнгүй
August 7, 2020

2006 ОНЫ 10 ДУГААР САР

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр 2006 оны 10 дугаар сард тус байгууллага дээр айлчлан ирж салбарын үйл ажиллагаатай танилцав.

Дэлгэрэнгүй
August 7, 2020

2006 ОНЫ 12 ДУГААР САР

Тус газрын даргын 2006 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 21 дүгээр тушаалаар “Монгол Улсад утасгүй холболтын систем нэвтрүүлэхэд баримтлах чиглэл”-ийг батлав. Мэдээлэл харилцаа холбооны хөгжлийн төвийн 10,3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Монгол улсын баруун болон баруун хойд чиглэлд 1630 км шилэн кабелийн дамжуулах сүлжээ, Арвайхээр-Даланзадгад-Мандалговь чиглэлд 700 км сүлжээг тус[...]

Дэлгэрэнгүй
August 7, 2020

2007 ОНЫ 6 ДУГААР САР

Дэд дарга Л.Баяраа өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөж, Ерөнхий сайдын 2007 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 59 дүгээр захирамжаар Жиймэнгийн Сансар дэд даргаар томилогдов.

Дэлгэрэнгүй
August 7, 2020

2007 ОНЫ 7 ДУГААР САР

Салбарын бүтцийн өөрчлөлттэй холбогдуудан Монгол Улсын Засгийн газар болон БНСУ-ын Кореа Телеком компанитай 2015 он хүртэлх 20 жилийн хугацаатай байгуулсан гэрээнд өөрчлөлт оруулав. БНСУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар “Засгийн газрын мэдээллийн нэгдсэн төв байгуулах” төслийг хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцээрийг 2007 оны 7 дугаар сарын 16-21-ний өдрүүдэд хийж, харилцан тохиролцооны бичигт хоёр тал[...]

Дэлгэрэнгүй
August 7, 2020

2007 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САР

“Монгол Улсын Засгийн газраас тус газраас санаачилсан “Хүүхэд бүрт зөөврийн компьютер” төслийг дэмжиж АНУ-ын “Хүүхэд бүрт нэг зөөврийн компьютер” (“One laptop per Child”) ашгийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээг 2007 оны 11 дүгээр сард байгуулав. 

Дэлгэрэнгүй
August 7, 2020

2007 ОНЫ 12 ДУГААР САР

Олон улсын интернэтийн урсгалын хурд, багтаамжыг 2004 онтой харьцуулахад 33 дахин /78 Мб/сек-2,5 Гбит/сек/, интернэтийн урсгалын бөөний үнийг 15 дахин дахин /2300 ам.дол-150 ам.дол/ бууруулав. Монгол Улс үүрэн телефон холбооны 1 сая хэрэглэгчтэй болж, бүх сумдад үүрэн телефон холбооны сүлжээ, үйлчилгээ нэвтрэв.

Дэлгэрэнгүй
August 7, 2020

2008 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САР

Ерөнхий сайдын 2008 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 04 тоот захирамжаар “Монгол Улсад бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоо бий болгох” үндэсний хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжилтийг удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий байнгын ажиллагаатай Үндэсний хороо байгуулагдаж, тус газрын төлөөлөл бүрэлдэхүүнд нь оров.

Дэлгэрэнгүй
August 7, 2020

2008 ОНЫ 12 ДУГААР САР

Засгийн газрын бүтэц өөрчлөгдөж Засгийн газрын 2008 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 64 дүгээр тогтоолоор тус газрын нэр, бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг шинээр баталж, Мэдээлэл, шуудан харилцаа холбоо, технологийн газар болов.

Дэлгэрэнгүй
August 7, 2020

2012 ОНЫ 08 ДУГААР САР

УИХ-ын 2012 оны сонгуулийн дараа Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн шинээр байгуулагдаж Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн 06 тоот тогтоолоор Засгийн газрын тохируулагч агентлаг- Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбоо, технологийн газар татан буугдаж, Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газар нэртэйгээр байгуулагдаж,[...]

Дэлгэрэнгүй
August 7, 2020

2014 оны 2 дугаар сар.

УИХ-ын 2014 оны 75 дугаар тогтоолоор “Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвч”-ийн дагуу Монгол Улсын Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 387 тоот тогтоолоор Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газрын орон тооны дээд хязгаарыг баталсан. “Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газрын үйл ажиллагааны стратеги,[...]

Дэлгэрэнгүй
August 7, 2020

2016 оны 7 дугаар сар.

 “Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвч”-ийн дагуу Монгол Улсын Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 4 тоот тогтоолоор Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын орон тооны дээд хязгаарыг баталсан. “Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн хөтөлбөрийг батлах тухай” Ерөнхий сайдын[...]

Дэлгэрэнгүй

Showing 24 of 24 results